Netwerk installatie

Bij een netwerk installatie komt veel meer kijken dan men denkt. Netwerk installatie houdt niet enkel in dat met een computer met een switch/router gaat verbinden. Het is een complex geheel van aan elkaar gelinkte apparaten die onderlinge data-exchange garanderen.

De implementatie van een nieuw of een te vernieuwen netwerk vergt een goed netwerkmanagement. Om het netwerkproject tot een goed einde te brengen, is een planmatige aanpak vanaf de voorbereidingsfase tot de follow-up noodzakelijk. De uitvoeringsfase van een netwerk installatie dient gedetailleerd en secuur te worden aangepakt om een zo snel en efficiënt mogelijk verloop te garanderen.

DutoICT staat tevens in voor het netwerkbeheer en voor de service in de follow-up periode. Enkel zo weet u zeker dat uw netwerk installatie feilloos zal werken.

Vraag vrijblijvend uw offerte aan | Contacteer dutoICT